Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • keskusteltu YLE:n lakimiehen kanssa "Äkkiä Anttolaan" -sloganin käytöstä 9.1.2020, lupa sloganin käyttöön saatu Anttolan aluemarkkinointia varten

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat:

  • Suvi Salonranta (aluejohtokunnan jäsen) esitteli Anttolan Asukasyhdistyksen kokoamaa vuoden 2020 tapahtumatarjontaa.
  • Anttolan taajaman kohdalla on tapahtunut onnettomuus. Anttolan taajaman kohdalle on pyydetty 60 km/h-nopeusrajoitusta.
  • Aluekoordinaattori lopettaa työnsä 14.2.2020.
  • Aluejohtokuntauudistuksen ensimmäinen kehityspalaveri pidettiin 27.1.2020.

 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.