Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Strategiset hankkeet vuonna 2020/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-1541

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi, että vuoden 2020 strategisia hankkeita ovat:

 • opastehankinnat 2000,00 €
  • On todettu, että Anttolassa on paljon olemassa olevia kohteita, mutta kohteisiin ei ole joko viitoitusta/opasteita laisinkaan, ovat puutteelliset tai huonokuntoisia. Opasteita ja viitoituksia lisäämällä ja korjaamalla kohteiden löydettävyyskin paranee – tämä tukee taas paikan elinvoimaisuutta. Vuonna 2019 opasteita hankittiin, jotka asennetaan kesällä 2020. On syytä jatkaa tätä työtä. Vuonna 2019 kuntalaisille tehtiin verkossa opaskysely, johon tuli n. 70 vastausta. Opasteita ja viitoituksia lisäämällä Anttolan luonto- sekä muiden kohteiden löydettävyys, ja näin ollen vaikuttaa painopistealueisiin. Näillä toimiva voi pidemmällä tähtäimellä olla vaikutusta myös muihin painopistealueisiin.
    
 • Hallavuoren alueen jatkokehittäminen 1000,00 €
  • Laavu ja sen paikka on koettu hyvänä. Kuntalaisten ajatuksia kuunnellen on syytä jatkaa hankkeen kehittämistä yhdeksi luontomatkailun kohteeksi. Tämä tukee myös Anttolan/Mikkelin matkailua ja luonnossa liikkumisen painopisteitä. Hallavuoren laavu oli kuntalaisten toive. Toiveena oli, että laavulle olisi helppo kulku, jonne pääsisi helposti myös lapset sekä vanhukset. Hanke totutettiin.
    
 • ulkoliikuntapaikka 8000,00 €
  • Tehdään ulkoliikuntapaikka (luonnonmukainen) urheilukentän ulkoilureitin läheisyyteen sekä mahdollisesti pienimuotoinen seikkailupuistotyyppinen ulkoilualue.  Liikuntatoimi ei lähde seikkailupuistotyyppiseen toteutuksen mukaan. Lisää rahaa toteutukseen jaetaan Veej’jakajasta.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.