Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Päiväkoti Norpanhovin peruskorjaus

MliDno-2018-2363

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päiväkoti Norpanhovin peruskorjaus tehdään vuonna 2020. Peruskorjaus aloitetaan keväällä/kesällä 2020. Päiväkodit väistötiloiksi tulevat Anttolatalon yläkerran tilat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Anttolan aluejohtokunta pyytää selvitystä tilapalveluilta, miten päiväkodin lasten ulkoilu ja ulkoturvallisuus aiotaan järjestää.

Tiedoksi

tilapalvelut Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.