Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

Päätös

Anttolan aluejohtokunta keskusteli ReissuEllu-hankkeesta. Anttolanhovissa on ReissuEllu-hyvinvointipäivä 13.3.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.