Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Hallavuoren ulkoilureitin kehittäminen

MliDno-2017-2512

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

" Anttolassa on paikallisten toimesta tuotu esille, että Hallavuoren ulkoilureitti haluttaisiin kävelijöiden ympärivuotiseen käyttöön. Tällä hetkellä reitti on talvisin hiihtäjien käytössä, jonka kunnossapidosta vastaa kaupunki. Myös kannattajia on ollut, että ulkoilureitti olisi talvisin hiihtäjien aktiivisessa käytössä. Toisaalta on esitetty, että reitti olisi liian haasteellinen jyrkkien mäkien vuoksi hiihtäjille. Kuitenkin esimerkiksi koululaiset hiihtävät reittiä mielellään. - - Anttolan aluejohtokunta esittää liikunta- ja nuorisopalveluille sekä Mikkelin matkailulle, että tarkastelisi onko Hallavuoren reitti järkevää muuttaa pelkästään kävelijöiden ulkoilureitiksi. Esitetään selvitettäväksi, mikä on tällä hetkellä kävelijöiden sekä hiihtäjien käyttöaste sekä mitkä olisivat vaihtoehtoiset ulkoilureitit hiihtäjille tai kävelijöille ja jos ulkoilureitti katsotaan kannattavaksi muuttaa pelkästään kävelijöiden ympärivuotiseen käyttöön, niin ylläpitääkö tällöin kaupunki ko. ulkoilureittiä. Anttolan aluejohtokunta pyytää matkailulta kannanottoa, onko Mikkelin matkailulla näkemystä kumpana ulkoilureitti kannattaisi säilyttää ottaen huomioon mahdollisen luontomatkailun keskuksen alkamisen Anttolassa." (Anttolan aluejohtokunta, 16.12.2019, § 164)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta käsittelee asian uudelleen. Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti vetää pois aiemman esityksensä ja pyytää selvitystä liikunta- ja nuorisopalveluilta, miten Anttolan aluejohtokunnan tulisi käyttää strategisten hankkeiden määräraha, 1000 €, Hallavuoren reitin ja laavun jatkokehittämiseen. Anttolan aluejohtokunta pyytää lisäksi selvitystä, onko Anttolassa mahdollista paikkaa uudelle kävelyreitille.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.