Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Anttolan kylätalo

MliDno-2017-2513

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin strategia kannustaa kylätalomalliin, jossa aluekeskuksissa on yhteinen tila erilaisille aktiviteeteille ja rajapinta eri ikäisille toimia yhdessä keskenään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin liikuntapalveluille, Mikkelin matkailulle, Hyvinvoiva asukas -hankkeelle, Anttolan pankkikiinteistön nykyiselle yrittäjälle, Mikkelin kaupungin nuorisopalveluille sekä paikallisille yhdistyksille, että Anttolan pankkisalissa tulisi tulevaisuudessa Anttolan kylätalo. Selvitetään, voisiko kylätalossa toimia yhdessä luontomatkailukeskus, yhdistystilat ja kyläläisten olohuone ja  voisiko tiloihin myös siirtää nuorisotilat sekä kuntosali Anttolatalolta (näiden vuokramenoja siirrettäisiin Anttolan pankkitilojen vuokrakustannuksiin). Edellä mainittujen toimijoiden kesken voidaan pohtia, miten pankkitalon kustannukset tulevaisuudessa hoidetaan ja miten kylätalokonsepti toimii. Erityisesti Anttolan kuntosali ja nuorisotilat vaativat uudelleen sijoitusta ja toimivuuden tarkastelua.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

Merkitään tiedoksi, että asiaa on viety eteenpäin jo ennen kokousta.

Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.