Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Anttolan kaavamuutosvisiointi vuonna 2020

MliDno-2019-2072

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan taajaman kaavamuutosta aletaan valmistella vuonna 2020.

Tätä varten on kysytty alueen asukkailta, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kaavamuutoksen valmistelussa. Kysely on osoitteessa https://forms.gle/L39JSwWHWJmgh2mF7

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen on kutsuttu kokoukseen kertomaan nykyisestä kaavasta ja esittelemään, millaisia mahdollisuuksia uuteen kaavaan ja taajaman kehittämissuunnitelmaan sisältyy.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että ensin käsitellään visiointisuunnitelma vuoden 2020 aikana, minkä pohjalta kaavaa muutetaan suunnitelman toteuttamisen tukemiseksi. Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään vuoden 2020 alussa.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa aluejohtokunnalle ja poistui selostuksen jälkeen kokouksesta.

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavavisiointi aloitetaan, kun asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella saadaan tehtyä kilpailutus visioinnin tekijästä. Työ alkaa keväällä 2020 ja jatkuu vuoden 2021 puolelle. Projektille varataan vähintään 12 kk aikaa. Aluejohtokunnan tulee keskustella, missä määrin se haluaa olla mukana kaavavisioinnissa.

Kaavavisiointiin liittyen on järjestetty vuoden 2019 loppuun suljettu kysely, jossa aloitettiin muutoskohteiden kartoittaminen. Vastauksiksi saatiin muun muassa:

Viheralueet

 • sataman puisto, reitti satamasta kirjastolle siisti
 • viheralue Mikkelintie-Puumalantie väliin/Lätäkönlahden ja 62-tien väliin
 • koirapuisto (kaukalo-hautausmaa väliin)
 • Lotjasaari aktiivisempaan käyttöön
 • puistoaluekaistale niin, että se johtaa Taipaleenlahdelta Anttolanhoviin


Palvelut ja yritykset

 • matkailupalvelupiste
 • Leinosen saha pois rannasta
 • ostari keskustaan
 • pankin tilat aktiivikäyttöön
 • Vitjasen puolelle kioski
 • rautakauppa/sekatavarakauppa
 • ruokakauppa
 • luontoon liittyvä liiketoiminta
 • matkailua tukevia palveluita
 • torikahvila
 • pienimuotoista teollisuutta/maataloutta
 • kalastajien satama
 • yleinen sauna keskustaan ja avanto
 • ekologinen viljely


Valaistus

 • kirkon valaiseminen
 • viljamakasiini
 • kivisakasti
 • keskusta ja satama
 • kaamosvalaistus
 • vanha palotorni


Liikunta

 • aikuisten ulkokuntoiluvälineet ja kuntoportaat
 • rantareitti Koivulasta Uittiksen poluille
 • liikuntapaikkojen keskittäminen esim. urheilukentälle
 • läheinen luonto tehokkaammin hyödyksi
 • luistinreitit


Muu

 • kanava
 • LUONTOMATKAILUN KESKUS
 • puutalorakentamista
 • tiukat rakennusten ulkonäkömääräykset
 • uudet rantatonttikaavat

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.