Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Anttolan aluejohtokunnan kokousaikataulu kevät 2020

MliDno-2017-1862

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokoukset:

30.1.2020 klo 17.30 Anttolatalo

24.2.2020 klo 17.30 Anttolatalo

23.3.2020 klo 17.30 Anttolatalo

20.4.2020 klo 17.30 Anttolatalo

18.5.2020 klo 17.30 Anttolatalo

15.6.2020 klo 17.30 Anttolatalo

Valmistelutyöryhmän kokoukset:

13.1.2020 klo 17.30

10.2.2020 klo 17.30

9.3.2020 klo 17.30

6.4.2020 klo 17.30

4.5.2020 klo 17.30

1.6.2020 klo 17.30

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hyväksyy kevään 2020 kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.