Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Maitokärryt
    • Matti Kiljunen hoitaa maitokärryjen talvisäilytyksen.
  • Anttolan aluejohtokunnan strategisten hankkeiden tilanne
    • Hallavuoren laavu
    • luontomatkailun keskus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.