Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Talousseuranta 08/2019 Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-881

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta käy läpi tämänhetkisen taloustilanteen tammi-elokuulta 2019. Ajantasainen taloustilanne esitetään kokouksessa ja lähetetään ennakkoon aluejohtokunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.