Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Rakennustarkastuksen lupaprosessin viivästyminen ja rakennustarkastajan toiminta Anttolassa - vastaus selvityspyyntöön (lisäpykälä)

MliDno-2019-1164

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

Merkittiin tiedoksi Anttolan aluejohtokunnan tekemään selvityspyyntöön vastaus (Anttolan aluejohtokunta, 2019, § 74).

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.