Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

MliDno-2019-925

Valmistelija

  • Suvi Salonranta, suvi.salonranta@gmail.com
  • Sirpa Kauppi, sirpa.kauppi@esedu.fi
  • Lotta Leinonen, lotta.leinonen@hotmail.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki pyytää aluejohtokunnilta kommentteja Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, jota on täydennetty Mikkelin tiedoilla sekä laadittu liite Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi ajalle 2019-2021.

Kommentteja ja muutosehdotuksia pyydetään 3.9.2019 mennessä. Sen jälkeen suunnitelmaa ja toimenpiteitä viilataan saadun palautteen pohjalta ja suunnitelma viedään poliittiseen päätöksentekoon, ensin lautakuntiin, sitten kaupunginvaltuustoon.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Asian valmistelijat kertovat kokouksessa kommenttinsa sekä mahdolliset muutosehdotukset Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Päätetään kokouksessa miten aluejohtokunta vastaa kyselyyn. Anttolan aluejohtokunta esittää, että asian valmistelijat huolehtivat vastaukset kyselyyn 3.9.2019 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi Anttolan aluejohtokunta päätti esittää, että suunnitelmaan lisätään seuraavat asiat:

  • verkossa tapahtuvat reaaliaikaiset chat-palvelut eri kohderyhmille, myös taajama-alueen ulkopuolella asuville kuntalaisille
  • sosiaalisen median käytöstä koulutuksia sekä lapsille että vanhemmille
  • perheisiin kohdistuvaa elintapaohjausta tarvitaan koko Mikkelin kaupungin alueelle
  • murrosikäisten tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisyn korostaminen
  • palveluiden tasavertaisen saavutettavuuden takaaminen lähineuvoloiden säilyttämisellä

Aluejohtokunta esittää muutettavan velvoitteeksi, että kuljetusoppilaille tarjotaan harrasteillan kuljetus kerran viikossa. Ennalta ehkäisevän työn merkitystä ja sen saavutettavuutta tulee korostaa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.