Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Info-tv:n toiminta ja sen säännöt

MliDno-2018-914

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Info-TV on nyt toiminnassa Anttolan Salessa.

On linjattu, että sitä päivitetään neljästi vuoteen seuraavina ajankohtina:

31.8.

30.11.

28.2.

30.4.

Materiaalien tulee olla valmiina ja lähetettyinä edellä mainittuina päivämäärinä. Toistaiseksi Info-TV:tä päivittää aluekoordinaattori (etunimi.sukunimi@mikkeli.fi).

Info-TV:hen voi tuottaa yleishyödyllistä materiaalia, ja yhdistykset voivat markkinoida sitä kautta tapahtumiaan ja kurssejaan. Yritysten markkinointi on anttola.fi-osoitteessa, johon Info-TV:stä ohjataan. Poikkeuksena edellisiin on Anttolan Sale, joka on tarjonnut Info-TV:lle paikan ja toimintaedellytykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää, että info-TV:tä päivitetään neljästi vuoden aikana edellä mainittuina ajankohtina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan Sale, Anttolan alueen yhdistykset, Anttola-talo, Mikkelin kaupungin viestintä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.