Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Eslin Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke Anttolaan

MliDno-2018-2422

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke on Etelä-Savon Liikunta ry:n hanke, joka tarjoaa monipuolista tanssiopetusta maaseudulla Veej'jakajan alueella. Hankkeen tavoitteena on aktivoida maaseudun asukkaita sekä yhdistyksiä, seuroja ja muita järjestäviä tahoja. Myös kesäasukkaille halutaan tarjota mahdollisuus osallistua opetukseen. Hankkeessa kootaan tanssista kiinnostuneita henkilöitä ja etsitään yhteistyömuotoja ja toimintatapoja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi myös hankkeen loppumisen jälkeen. Lisäksi koulutetaan vertaisohjaajia.

Hanke keskittyy syyskaudelle 2019 sekä kevät- ja kesäkausille 2020. Hanke alkoi 1.8.2019 ja kestää 15 kk.

Aluekoordinaattori tapasi hankkeen projektipäällikön Mari Kurtin. Sitä ennen selvitettiin Anttolan alueen tarpeet tanssin ohjauksen suhteen. Esille nousi mm. seuraavia tarpeita ja toiveita:

  • lastentanssi 3-5-vuotiaille
  • lajikokeilut aikuisille
  • lavatanssi
  • Toiveena oli, että opetus tuotaisiin lähemmäs Anttolan keskustaan.

Tanssinohjauksen järjestämistä varten tarvitaan yhteistyötahoja hankkimaan tiloja ja organisoimaan toimintaa paikallistasolla.

Anttolan aluejohtokunta on myönteinen hankkeelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Anttolan maa- ja kotitalousseuralle sekä Anttolan asukayhdistys ry:lle vetovastuuta tilojen hankkimiseen ja toiminnan organisointiin.

Aluejohtokunnalla ei ole resursseja järjestää hankkeen edellyttämää toimintaa alueella varsinkin, kun tällä hetkellä Mikkelin kaupungin ylläpitämät tilat ovat kortilla koulun rakentamisen ollessa vielä kesken.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana, puheenjohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti: 

Anttolan aluejohtokunta esittää Anttolan maa- ja kotitalousseuralle, Anttolan asukasyhdistys ry:lle ja Anttolan urheilijoille vetovastuuta tilojen hankkimiseen ja toiminnan organisointiin. Puheenjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi aluejohtokunta merkitsi tiedoksi, että Tanssin taikaa ja tasapainoa –hanke toimii syksyllä 2019 Anttolan päiväkodilla ja palvelukeskuksessa.

Tiedoksi

Anttolan maa- ja kotitalousseura, Anttolan asukasyhdistys, Anttolan urheilijat, Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.