Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Anttolan laajakaistaverkon nykytilanne

MliDno-2019-712

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Maaseutu ICT2 -hankkeen projektipäällikkö Taisto Hirvonen tulee kertomaan Anttolan laajakaistan nykytilanteesta sekä mahdollisista tulevista tarpeista - onko Anttolassa tarpeeksi kattava laajakaistaverkko vai vaaditaanko toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää kokouksessa Taisto Hirvosen esityksen jälkeen, onko tarvetta järjestää Anttolan asukkaille kuntalaistilaisuutta. Jos päätetään järjestää, päätetään kokouksessa mitä hanke toteuttaa ja kustantaa ja mitä aluejohtokunta. Lisäksi pohditaan, onko tarve muille toimenpiteille, mahdollisen kattavan laajakaistaverkon saamiseksi Anttolaan.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta informoi anttolalaisia valokuidun mahdollisuuksista sosiaalisessa mediassa ja info-TV:ssä sekä järjestää gallupin, onko Anttolassa kiinnostusta liittyä kuituverkkoon. Tarpeen mukaan asiasta järjestetään kuntalaistapaaminen.

Aluejohtokunta pyytää MPY:ltä tarkan kartan laajakaistan runkolinjoista ja niiden sijainneista.

Merkitään, että Maaseutu ICT -hankkeen Taisto Hirvonen selosti Anttolan kuituverkon tilasta ja sen laajentamismahdollisuuksista.

Tiedoksi

asianosaiset

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.