Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2020/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-1541

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta aloittaa vuoden 2020 strategisten hankkeiden suunnittelun sekä muuten vuoden 2020 toiminnan suunnittelun. Keskustellaan myös leader-rahoituksen mahdollisuudesta.

Kutsutaan lisäksi teknisen johtajan ehdotuksesta Anttolan “kävelykatselmointiin” kaupunginpuutarhuri sekä kaavoituspäällikkö. Katselmointi järjestetään 19.9.2019.

Katselmointi on vapaaehtoinen, eikä siitä makseta kokouspalkkiota. Katselmoinnissa pyritään osoittamaan kohteita, joilla Mikkelin kaupunki ja Anttolan aluejohtokunta voivat kehittää Anttolan aluetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta suunnittelee vuoden 2020 toimintaa sekä keskustelee mahdollisista strategisista hankkeista vuodelle 2020.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti siirtää pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen toimintasuunnitelman ja strategisten hankkeiden 2020 osalta.

Keskusteltiin leader-rahoitusmahdollisuudesta tuleviin hankkeisiin.

Aluejohtokunta seuraa uuden koulun pihasuunnitelman toteutumista. Lisäksi pohdittiin skeittipuiston hyödyntämistä myös pyöräilijöille ja ulkokuntoilulaitteita koulun läheisyyteen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.