Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Anttolan aluejohtokunnan esitys Anttolan nuorisotilan sisäilman tutkimisesta ja jatkotoimenpiteistä

MliDno-2018-2421

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan nuorisotilan käyttäjiltä on tullut viestiä, että useat käyttäjät ovat saaneet Anttolan nuorisotilassa vakavia sisäilmaoireita. Nuorisotila on aktiivisessa käytössä. Tilassa useat lyhyissä, parin tunnin tilaisuuksissa olleet käyttäjät ovat joutuneet poistumaan tiloista kesken tilaisuuden, saaneet vakavia oireita sekä havainneet muun muassa vaatteisiinsa jääneen selkeästi tunkkaisen ja tunnistettavan hajun tiloista. Anttolan aluejohtokunta on huolissaan tilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää, että Anttolan nuorisotalon sisäilma tutkitaan huolellisesti. Aluejohtokunta kysyy, onko kaupungilla osoittaa nuorisotilaa varten vaihtoehtoisia tiloja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Riihelä, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.