Anttolan aluejohtokunta, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Anttolan Luontomatkailukeskukseen liittyvä yleisötilaisuus ja keskuksen suunnittelu

MliDno-2018-2423

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta järjestää 22.11.2018 klo 17.30 Anttola talolla yleisötilaisuuden, jonka aiheena on Luontomatkailukeskuksen perustaminen Anttolaan. Aiheesta keskustelua alustaa matkailujohtaja Maisa Häkkinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. Tilaisuudessa käsitellään Luontomatkailukeskus -hanketta yleisesti sekä ideoidaan hankkeen edistämistä edesauttavia toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

22.11.2018 järjestettävässä yleisötilaisuudessa esille nousevien ideoiden pohjalta laaditaan kokouksessa suunnitelma toimista, joiden avulla luontomatkailukeskus -hanketta voidaan edistää Anttolan aluejohtokunnan toimesta vuonna 2019.

Päätös

Aluejohtokunta yhdessä opas Tiina Leinosen, Anttolanhovin sekä matkailujohtaja Maisa Häkkisen kanssa pyrkii selvittämään tammikuun 2019 aikana mikä olisi aluejohtokunnan rooli koko hankkeessa.

Tiedoksi

Maisa Häkkinen/Miksei Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.