Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Toiminnan suunnittelu syksylle 2019 ja vuodelle 2020/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2018-2566

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2019 kokouksessaan 25.3.2019.

Anttolan aluejohtokunta pyrkii toiminnassaan lisäämään alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä säilyttämään hyvät peruspalvelut. Lisäksi panostetaan osallisuuden lisäämiseen niin asukkaiden kuin kesäasukkaiden ja muiden toimijoiden osalta. 

Tavoitteiksi vuodelle 2019 on kirjattu seuraavat:

 • koulun ja liikuntasalin rakentamisen etenemisen seuranta (tavoitteena valmistuminen vuoden 2019 lopussa tai vuoden 2020 alussa)
 • info-TV Salessa
 • toripöydät
 • Hallavuoren laavu
 • luontomatkailun keskuksen kehittämissuunnitelma
 • keskustelutilaisuudet Anttolanhovissa
 • apteekin aukioloajat asiakaslähtöisemmiksi
 • pankkiautomaattipalveluiden turvaaminen
 • alueellinen markkinointi (lisäksi anttola.fi:n kehittäminen)
 • tapahtumat (kesäkauden avaus, juhannustempaus, kihut, joulunajan tapahtumat)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Anttolan aluejohtokunta keskustelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman etenemisestä ja tavoitteista vuodelle 2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi päätettiin järjestää keskustelutilaisuus syksyllä. Tutkitaan mahdollisuutta olla Anttolassa vanhassa hovissa.

Keskusteltiin paikallismarkkinoinnista ja sen suunnittelusta. Markkinoinnissa tulee ottaa huomioon, että infrastruktuuri ja materiaalit ovat ensin kunnossa. Markkinoinnin suunnittelu tapahtuu yhdessä viestinnän ja matkailun kanssa.

Tanssin taikaa -hanke alkaa 1.8.2019. Tarvitaan lisätietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista ja kuntalaiskysely.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.