Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • tulleet kirjeet
  • strategisten hankkeiden tilanne
    • Hallavuoren laavuhanke
    • luontomatkailun keskuksen kehittämissuunnitelma

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Hallavuoren laavuhanke etenee. Lupa laavun rakentamiseen on saatu. Seuraavaksi tarvitaan maanmuokkaustyöt alueelle. Työllisyyspalveluilta on varattu työntekijä laavun rakentamiseen.

Luontomatkailun keskuksen kehittämissuunnitelma valmistuu kesäkuussa. Viimeinen ohjausryhmän tapaaminen pidetään 19.6.2019. Kehittämissuunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle kesän jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.