Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Hankintatarpeet vuodelle 2019/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-1256

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan, onko tarpeita hankkia mitään sellaista, joka lisäisi viihtyvyyttä ja turvallisuutta, Anttolaan loppukesän ja syksyn 2019 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta keskustelee hankintatarpeista kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta keskusteli loppukesän ja syksyn hankinnoista taloustilanteen puitteissa. Keskusteltiin mm. ikkunateippauksista, mahdollisten kyläpolkupyörien hankkimisesta ja verkkosivuista.

Lisäksi aluejohtokunta pohtii, että voisiko Anttolaan mahdollisesti saada minigolfrata, sekä keskusteli koirien uittamisen mahdollisuudesta. Anttolan aluejohtokunta pyytää kaupunginpuutarhuria selvittämään, voiko Anttolassa osoittaa koiran uittamiselle sopivaa rantaa, ja pystyttämään koirien uittopaikalle kyltin.

Asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. 

Tiedoksi

kaupunginpuutarhuri

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.