Anttolan aluejohtokunta, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Anttolan alueen opastekylttien kartoitus

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

25.3.2019 Anttolan aluejohtokunta linjasi päätöksessään, että Anttolan alueen opastekyltit ja tienviitoitukset ja niiden kunto sekä puutteet tulee kartoittaa.

On luotu kysely, jolla opasteiden tilaa kartoitetaan. Kysely on seuraavassa linkissä: https://forms.gle/2PmwqC8fMkFJ5yeo8

Kysely pidetään auki kesän ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää pitää kyselyn auki elokuun loppuun asti. Kyselylinkkiä jaetaan sosiaalisessa mediassa Anttolan sisäisessä Facebook-ryhmässä sekä mahdollisesti Mikkelin kaupungin kanavissa. Lisäksi linkki lisätään anttola.fi-verkkosivuille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että kyselyä jaetaan myös Toinen koti Mikkelissä –facebook-ryhmässä.

Tiedoksi

viestintä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.