Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-2277

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta.

Mahdollinen painopiste vuoden 2020 toiminnalle on opastuksen kehittäminen alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Anttolan aluejohtokunta laatii toimintasuunnitelman vuoden 2020 alussa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.