Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Talousseuranta 12/2019/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-881

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi ajantasainen taloustilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi, että Anttolan koulun avajaisiin ei voida maksaa tukirahaa (Anttolan aluejohtokunta, § 141, 2019), koska tapahtuma ei ole tämän kalenterivuoden aikana. Avustus tapahtumaan voidaan myöntää vain saman vuoden aikana kuin milloin tapahtuma pidetään.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Erja Haukijärvi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Anttolan yhtenäiskoulun neuvottelukunta, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.