Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Strategisten hankkeiden tilanne 12/2019/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi Hallavuoren tilanne ja sekä pohditaan kehittämismahdollisuuksia, jos aluejohtokuntatoiminta jatkaa edelleen.

Luontomatkailunkeskuksen tilanne ja sen jatkumo – puheenjohtaja Teresa Gestranius ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen ovat tavanneet monia kertoja ja suunnitelleet jatkoa, muun muassa rahoitusta ja aluejohtokunnan roolia jatkossa.

Hallavuoren laavu on valmistunut. Hallavuoren laavulle oli varattu 10 000,00 € budjetti, joka on kulutettu nyt loppuun. Jatkokehitykseen jää opasteiden selvitys tulevaisuuteen. Hallavuoren laavu on kaikille avoin ja helppokulkuinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallavuori-hankkeen budjetti ylittyi noin tuhannella eurolla. Yli menevä osuus maksetaan aluejohtokunnan perusmäärärahasta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.