Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Korhonen ja Lotta Leinonen. 

Koska kokousta seuraavan viikon torstai on tapaninpäivä, tarkastetaan pöytäkirja maanantaina 30.12.2019. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Korhonen ja Petri Noponen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.