Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Hallavuoren pururadasta kävelyreitti (lisäpykälä)

MliDno-2019-1256

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

Anttolassa on paikallisten toimesta tuotu esille, että Hallavuoren ulkoilureitti haluttaisiin kävelijöiden ympärivuotiseen käyttöön. Tällä hetkellä reitti on talvisin hiihtäjien käytössä, jonka kunnossapidosta vastaa kaupunki. Myös kannattajia on ollut, että ulkoilureitti olisi talvisin hiihtäjien aktiivisessa käytössä. Toisaalta on esitetty, että reitti olisi liian haasteellinen jyrkkien mäkien vuoksi hiihtäjille. Kuitenkin esimerkiksi koululaiset hiihtävät reittiä mielellään.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta esittää liikunta- ja nuorisopalveluille sekä Mikkelin matkailulle, että tarkastelisi onko Hallavuoren reitti järkevää muuttaa pelkästään kävelijöiden ulkoilureitiksi. Esitetään selvitettäväksi, mikä on tällä hetkellä kävelijöiden sekä hiihtäjien käyttöaste sekä mitkä olisivat vaihtoehtoiset ulkoilureitit hiihtäjille tai kävelijöille ja jos ulkoilureitti katsotaan kannattavaksi muuttaa pelkästään kävelijöiden ympärivuotiseen käyttöön, niin ylläpitääkö tällöin kaupunki ko. ulkoilureittiä. Anttolan aluejohtokunta pyytää matkailulta kannanottoa, onko Mikkelin matkailulla näkemystä kumpana ulkoilureitti kannattaisi säilyttää ottaen huomioon mahdollisen luontomatkailun keskuksen alkamisen Anttolassa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.