Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Esitys Etelä-Savon Energialle katuvalojen viimeistelemisestä Anttolan alueella

MliDno-2019-1777

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolassa näkyy paikoitellen katuvalaisinpylväitä, jotka ovat selkeästi jääneet kesken. Pylväsaloituksissa roikkuu sähköjohdot. Tällaisia “pylväitä” on  useilla katuosuuksilla Anttolan taajamassa. Kesällä 2018 Anttolassa toteutettiin maakaapelointi ja ymmärryksemme mukaan tämä työ on saatettu loppuun. Ilmeisesti pylväät ovat olleet tällaisenaan jo kauan. Anttolassa tällaiset keskeneräiseksi jääneet valaisinpylväiden asennus pitäisi saattaa loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Etelä-Savon Energialle, että selvästi kesken jääneet katuvalaisinpylvästyöt saatettaisiin loppuun jo ensi vuonna.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa korjattiin päätösehdotuksessa virheellisesti mainittu Etelä-Savon Energia ESE Tekniikka Oy:ksi.  

Tiedoksi

ESE Tekniikka Oy, Järvi-Suomen Energia

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.