Anttolan aluejohtokunta, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2020/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-1541

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustellaan vuoden 2020 strategisista hankkeista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta keskustelee vuoden 2020 strategisista hankkeista.

Esityksinä vuoden 2020 strategisiksi hankkeiksi ovat opastuksen kehittäminen ja luontomatkailun keskuksen toimintaa tukevien toimenpiteiden aloittaminen.

Päätös

Vuoden 2020 mahdollisia strategisia hankkeita ovat:

  • kylätalotoiminnan kehittäminen pankin rakennukseen
  • maitolaiturit/bussikatokset bussipysäkeille
  • opastuksen kehittäminen
  • kävelyreitti Hallavuoren laavulle

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.