Anttolan aluejohtokunta, kokous 11.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 137 Vuoden aktiivinen anttolalainen 2019

MliDno-2019-878

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta haluaa kannustaa kaikkia kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita aktiiviseen toimintaan Anttolan alueen hyväksi. Aktiivisella anttolalaisella haetaan sellaista henkilöä, joka toimii Anttolan yhteisen etujen eteen joko talkoilla tai kantaen muuten kortensa kekoon tuoden lisäarvoa Anttolaan.

Suunnitteilla on myös aloitekilpailu, joka motivoi alueen asukkaita kehittämään alueen toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden 2019 aktiivisen anttolalaisen 100 euron stipendillä. Esitykset vuoden anttolalaisesta lähetetään Anttolan aluejohtokunnan yhteissähköpostiin. Vuoden aktiivinen anttolalainen valitaan vuoden lopulla.

Aloite tulee lähettää hyvien perustelujen kera yhteen koostettuun lähteeseen, joka päätetään myöhemmin. Myönnetään aloitepalkkio parhaasta toteutuskelpoisesta kehittämisideasta. Aloitepalkkio on 30 euron suuruinen. Ehdotuksia kysellään vuoden 2019 lopussa. Valinta tehdään myös vuoden 2019 lopussa.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Mikäli toteutuskelpoisia kehittämisideoita tulee useampia, Anttolan aluejohtokunta voi niin harkitessaan myöntää useamman 30 euron suuruisen aloitepalkkion.

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää vuoden aktiivisen anttolalaisen 2019.