Anttolan aluejohtokunta, kokous 11.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 132 Tontit ja tonttimarkkinat Anttolassa

MliDno-2019-2071

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolassa on tontteja vapaana 13 kpl. Anttolan houkuttelevuuden lisäämiseksi olisi hyvä, että tontteja olisi kattavammin tarjolla.

Tietoa vapaista kaupungin tonteista http://kartta.mikkeli.fi/vapaattontit/

Anttolan aluejohtokunta pitää tärkeänä, että aluetaajamien tonttien hinnat pidettäisiin kohtuullisina (nykyhintatasossa) tai laskettaisiin tonttien hintoja, jotta asukkaita saataisiin jatkossa myös aluetaajamiin asumaan. Keski-Euroopassa kaupungistuminen on jo pysähtynyt, ja samaa trendiä voidaan odottaa myös Pohjoismaihin.

Hermannintiellä on kaksi tonttia, jossa rakentaminen on jäänyt kesken. Koska tilanne on ollut sama jo pari vuotta, on mahdollista, että rakentaminen/tontit on hylätty. Keskeneräiset rakennukset (pelkät perustukset), ovat Pölkinlahden muille rakennuksille sekä alueelle arvoa alentava tekijä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää maaomaisuuspalveluille, että Anttolassa lisättäisiin tonttitarjontaa sekä markkinoitaisiin tontteja aktiivisesti Anttolan ja Mikkelin asukasmäärän sekä elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Tonttimarkkinointi on tärkeä osa asukashankintaa ja elvyttävää myös Mikkelin taloudelle.

Anttolan aluejohtokunta esittää, että Hermannintien tontit lunastetaan ja laitetaan takaisin myyntiin.

Tiedoksi

maaomaisuuspalvelut/maankäyttöinsinööri Jukka Piispa, tekninen johtaja Jouni Riihelä, viestintä