Anttolan aluejohtokunta, kokous 11.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 134 Sopimus penkkien sijoittamisesta yhdystielle 15145

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sopimus antaa kunnalle oikeuden sijoittaa 2 kpl puiston penkkejä tien varteen levähdystarkoitusta varten.

Penkit sijoitetaan tieosoitteisiin:

15145/1/1888/vas

15145/1/2105/vas

Penkit on sijoitettava niin, etteivät ne haittaa risteysalueen näkemää.

Oheismateriaalina jaetaan aikaisempi sopimus penkkien sijoittamisesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää uusia sopimuksen penkeistä yhdystielle 15145 Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Tiedoksi

asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaupungininsinööri Maini Väisänen, Pohjois-Savon ELY-keskus