Anttolan aluejohtokunta, kokous 11.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 140 Anttolan palvelukeskuksen lauantaitanssit - kumppanuus

MliDno-2019-2074

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan palvelukeskuksen yhteydentto:

"Hei!

Viitaten:

Anttolan aluejohtokunta on kokouksessaan 26.8.2019 (§95) käsitellyt hankintatarpeita vuodelle 2019. Siinä päätöksessä on kohta:

”Anttolan aluejohtokunta keskusteli investoimisesta vanhusten toimintaan. Esityksiä investointiin kysytään paikalliselta palvelukeskukselta.”

Saimme epävirallisen kyselyn avustuskohteesta. Luin kuitenkin hakemuksen liitteistä ja muista hakemuskriteereistä. Ensimmäiseksi pisti silmään, ettei meillä ole täällä yhdistystä, joka voisi avustusta hakea. Toiseksi toimintamme on Essoten alaista, jolloin toimintakertomusten yms toimittaminen on haastavaa. Myös tuo alueen vanhusten toimintaan investointi... Meillä palvelukeskuksella olevat vanhukset eivät mahdottomasti toimintaa tarvitse. Jos enemmän alueen vanhusten toimintaan halutaan panostaa, voisi yhteistyötahona parempi olla Essoten Anttolan kotihoito, paikalliset eläkejärjestöt tai seurakunnan diakoniatyö.

Pohdimme kuitenkin mikä meidän asukkaille olisi virkistävää, olisi elävä musiikki. Ideana ponnahti ”lauantaitanssit”, joihin voisi kysyä esiintymään Puumalasta Kautosen Harria tai Mikkelistä Seppäsen Jussia. Olisiko tällainen mahdollinen avustuskohde? Pitäisikö näissäkin olla omarahoitusosuutta? Ja pitäisikö tilaisuus olla avoin kaikille halukkaille?"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta osallistuu lauantaitanssien järjestelyyn maksamalla 200,00 € esiintyjäkustannuksen.

Tiedoksi

Anttolan palvelukeskus