Anttolan aluejohtokunta, kokous 11.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 141 Anttolan koulun avajaiset 2020

MliDno-2018-1976

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

"'Anttolan koulu toteutetaan vuokrakohteena, jossa kaupunki vuokraa tilat Suomen Hoivatiloilta.

Uusi koulu on  kooltaan 1730 m² ja siihen sijoittuvat opetustilojen lisäksi myös esiopetuksen tilat. Vuokrattava koulu koostuu valmiista tilaelementeistä, jotka rakennetaan kuivissa tiloissa tehtaalla Raahessa. Elementtien toimitus Anttolaan tapahtuu syksyllä 2019.

Koulun energialuokka on A ja se täyttää pysyvälle rakennukselle asetetut määräykset.

Anttolan koulu toimii jatkossa myös Anttola-talolla. Koulun teknisentyön tilat ovat jo valmiina ja koulun tontille on tulossa erillishankkeena liikuntasali.

Tarjouspyynnön mukaan tilojen tulee olla valmiit viimeistään kesällä 2020. Suomen Hoivatilat Oy on ilmoittanut, että tilat voisivat olla valmiit jo vuodenvaihteessa 2019/2020. Koulun suunnitelmiin on mahdollista tutustua Anttolan kirjastossa." (https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/hankkeet-ja-projektit/tilahankkeet, 22.10.2019)

Aluejohtokunnan tulee edustaa uuden koulun avajaisissa tammikuussa 2020. Selvitetään, voidaanko tukea avajaisia esimerkiksi yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. - -

Anttolan aluejohtokunta tutkii mahdollisuutta tukea uuden koulun avajaisia esimerkiksi kumppanuuden muodossa tai yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa.

Anttolan aluejohtokunta esittää tilapalveluille, että harjakaiset tai muu esittelytilaisuus pidetään myös paikallisille yhdistyksille, jotta he pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin." (Anttolan aluejohtokunta, 2019, § 125)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta osallistuu 1000,00 eurolla koulunavajaisten kustannuksiin ja on mukana mielellään avajaisten järjestelyissä ja tiedotuksessa.

Tiedoksi

Anttolan yhtenäiskoulun neuvottelukunta