Anttolan aluejohtokunta, kokous 11.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 131 Anttolan kaavamuutos alkaen vuodesta 2020

MliDno-2019-2072

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan taajaman kaavamuutosta aletaan valmistella vuonna 2020.

Tätä varten on kysytty alueen asukkailta, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kaavamuutoksen valmistelussa. Kysely on osoitteessa https://forms.gle/L39JSwWHWJmgh2mF7

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen on kutsuttu kokoukseen kertomaan nykyisestä kaavasta ja esittelemään, millaisia mahdollisuuksia uuteen kaavaan ja taajaman kehittämissuunnitelmaan sisältyy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen